ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bölümümüz Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini gelişen bilim ve teknolojiile uyum sağlayacak düzeyde bilgiler vererek yetiştirmektir. Bilim ve bilimedayalı teknolojilerin hızla gelişimi bireyin başarı ve yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir.Bunun için bölümümüzün öğrencilerini gelişen teknoloji ve bilgileri çok iyikullanabilen bireyler haline getirmektir.

  • Vizyon
  • Öğrencilerimizin çeşitli kurum ve kuruluşların hizmet birimlerinin besinve sağlıkla ilgili laboratuvarlarında bulunan birçok laboratuvar cihazlarınıkullanabilen bilimsel bilgi ve becerileri kazanmış bireyler haline getirmektir.Doğada biyolojinin konusunu oluşturan canlılar çevre ile ilgili takip vedeğerlendirme bilgi becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Çalışmalarını bilimsel veetik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ve sözlüolarak sunabileceklerdir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster