ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bölümümüz Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini gelişen bilim ve teknoloji ile uyum sağlayacak düzeyde bilgiler vererek yetiştirmektir. Bilim ve bilime dayalı teknolojilerin hızla gelişimi bireyin başarı ve yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Bunun için bölümümüzün öğrencilerini gelişen teknoloji ve bilgileri çok iyi kullanabilen bireyler haline getirmektir.

  • Vizyon
  • Öğrencilerimizin çeşitli kurum ve kuruluşların hizmet birimlerinin besin ve sağlıkla ilgili laboratuvarlarında bulunan birçok laboratuvar cihazlarını kullanabilen bilimsel bilgi ve becerileri kazanmış bireyler haline getirmektir. Doğada biyolojinin konusunu oluşturan canlılar çevre ile ilgili takip ve değerlendirme bilgi becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Çalışmalarını bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabileceklerdir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster