ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırma ve geliştirmeyi benimseyen, edindiği bilgi ve becerileri toplum yararına kullanabilecek, ülkenin gelecek planlamasında önemli görevler alabilecek ve etik değerlere sahip istatistikçiler yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Ürettiği nitelikli bilgi ile bilime ve topluma fayda sağlayan, teknolojik gelişmelere bağlı olarak kendini yenileyen, verdiği eğitim-öğretim ile donanımlı bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster