ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Misyon
 • Ülkemizde öncü bir Ormancılık Bölümü ve Avcılık ve Yaban Hayatı Programı olma amacını taşımaktayız. Bu amaca uygun olarak  kendimize görev aldığımız hususlar şunlardır;

  1.   Yaban Hayatı kavramının tanıtılması

  2.   Ekolojik dengenin korunarak sürdürülebilir yönetimi,

  3.   İnsanların farkındalığının arttırılması, yaban hayatı unsurlarının öğretilmesi,

  4.   Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliğinin öğretilmesi,

  5.  Ülkemizde ve dünyadaki doğal kaynaklara önem veren, yaban hayatını tanıma yeteneğine, koruma bilincine ve izleme becerisine sahip güncel bilgi ve bakış açısını takip edebilen donanımlı yaban hayatı teknikerleri yetiştirmek.

  6.  Doğayı seven, sorumluluk bilincine sahip, uyumlu, nitelikli, paylaşımcı, güncel bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntemlerini iyi bilen ilgili ve meraklı araştırmacı özelliği bulunan girişimci öğrenciler yetiştirmek.

 • Vizyon
 • Ülkemizde öncü bir Ormancılık Bölümü ve Avcılık ve Yaban Hayatı Programı olma amacını taşımaktayız. Bu amaca uygun olarak  vizyonumuzda (bakış açımızda)  öne çıkan başlıklar şunlardır;

  -Ülkemizdeki yaban hayatı  algısı sahip olduğumuz ekosistem çeşitliliğini temsil etmekten henüz uzaktır. Bu bağlamda sahip olduğumuz  farklı ekosistemlerdeki yaban hayatı zenginliğini dikkate alarak bu çeşitliliğin farkına varacak ve bunu ortaya çıkaracak  bireyler yetiştirme amacı taşımaktayız.

  -Ekosistem çeşitliliğine sahip ülkemizde yaban hayatının çok çeşitli ve zengin bir kaynak değer taşıdığı bilincindeyiz. Bu bilince uygun olarak biyolojik çeşitliliğin kapsadığı canlı türlerini tanıyan ve teşhis edebilme kapasitesine sahip olan yetişmiş personele ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. 

  -Doğal zenginliklerimizin topluma sunduğu tüm hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlama amacı taşımaktayız.

  -Yaban hayatının modern yöntemlerle tespiti, tanınması ve yönetimi konularında güncel bilimsel bilgilere ihtiyaç olduğunun farkındayız.

  -İnsan faaliyetlerinin (avcılık, madencilik, doğadan enerji elde etme yolları,tarımsal faaliyetler, ulaşım yolları ve yerleşim yerleri oluşturma vb.) yaban hayatı üzerindeki etkisini yönetirken koruma-kullanma-canlılara doğal ortamlarında yaşama hakkı tanıma dengesi gözetebilecek bilinçte bireyler yetiştirilmesine inanmaktayız.

   -Ülkemizdeki yaban hayatı faaliyetlerine Uluslararası ilişkilerlegüncellik kazandırma gayesindeyiz.

  Bu kriterlere göre yetişmiş Yaban Hayatı Teknikerlerinin görev yaptıkları kurumve kuruluşlara verimli ve etkili çalışmalarla önemli katkılarsunacaklarına  inanmaktayız.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster