ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Fizik alanında gerek teorik gerekse deneysel altyapıya sahip, bilimsel bilgi ve beceriyle donatılmış nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Nitelikli, alanında yaptığı çalışmalar ile bilimin gelişmesinde aktif rol alabilen ve disiplinler arası çalışabilen bilim insanı yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster