ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Konusuyla ilgili temel kavramları ve fiziksel ilkeleri özümsemiş; havalandırma, iklimlendirme, soğutma sistem ve cihazlarının çalışma ilkelerini kavramış; ilgili sistemlerin projelendirilmesi, bileşenlerinin seçilmesi, montajı ve işletilmesinde görev alabilecek yetkinliğe sahip; çalışan sistem ve cihazların bakım ve onarımını yapabilecek birikimi olan; kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama,tasarım, montaj ve bakım-onarım birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  • Vizyon
  • İklimlendirme, soğutma ,ısıtma ve havalandırma alanlarında edinmiş olduğu bilgiler ışığında sistem kurma, bakım , onarım konularında yeniliklere ayak uyduran, çevreye saygılı , iş güvenliğine önem gösteren iklimlendirme soğutma teknikerleri yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster