ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Konusuyla ilgili temel kavramları ve fiziksel ilkeleri özümsemiş; havalandırma, iklimlendirme, soğutma sistem ve cihazlarının çalışma ilkelerini kavramış; ilgili sistemlerin projelendirilmesi, bileşenlerinin seçilmesi, montajı ve işletilmesinde görev alabilecek yetkinliğe sahip; çalışan sistem ve cihazların bakım ve onarımını yapabilecek birikimi olan; kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama,tasarım, montaj ve bakım-onarım birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen,sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek.Ayrıca;tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel,toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster