ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Temel sağlık hizmetleridoğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde insan,kadın, gebe, anne ve yeni doğanın bulunduğu her alanda hizmet verebilecek bilgi vebeceriyle donatılmış, sağlığı koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı, ebelik felsefesini ve etik değerlerlerini benimseyen,bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle bütüncül bakım, eğitim, araştırma,yönetim ve liderlik rollerini etkin ve etkili yerine getiren ve mesleğin geleceğini yönlendiren, alanında yetkin, evrensel vekültürel değerlere saygılı, çağdaş, sağduyulu sağlık profesyonelleri veeğiticileri olan özgüveni yüksekebeler yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Çağdaş ebelik eğitiminde bilim ve teknolojiyedayalı mesleki gelişime liderlik eden ve yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlıkpolitikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde model oluşturan, bilgiyi değere dönüştüren araştırmacı,girişimci, ulusal ve uluslararası standartlarda mezunlar yetiştiren ve öğrencisi olmaktan gururduyulan bir bölüm olmaktır.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster