ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Sinema ve Televizyon Bölümü lisans programı; medya ve sanat alanında hizmet verebilecek, güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzmanlar yetiştirmektedir. Program kapsamında, kuramsal bilgilerin ?kitle iletişim kuramları, kitle iletişim sistemleri, uluslararası iletişim, medya ve toplum vs. - yanı sıra film yapımı, senaryo yazarlığı, dijital fotoğrafçılık, video ve film teknikleri gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır.

  • Vizyon
  • Sinema ve Televizyon Bölümü, nitelikli teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimi önceleyen bir programa sahiptir. Programın temel hedefi, benzer eğitimi veren kurumlar arasında önde gelen bir yere sahip olmak, paydaşlarının beklentilerine etkili ve nitelikli çözümler getirmek, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi ve sanatsal çıktılar yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlamaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster