ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Göz hekimleri tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların, görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için hazırlanmış reçete verilerine uygun, optik gereçleri seçebilen, belirtilen ölçüler doğrultusunda hazırlayabilen ve hastaya adaptasyonunu sağlayabilen, özellikle ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde insan gücünü yetiştirerek sağlık hizmetlerine katılımlarını sağlayabilen, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandırabilen, üretken ve yenilikçi sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Alanında girişimci ve çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyebilen, optisyenlik mesleği ve optik mesleklerin bilimsel ve teknik olarak gelişmesini sağlayan, alanında görülen sorunları çözmeye çalışan, meslek etiğini temel alan ve mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirilmesinde lider ve öncü eğitim kurumu olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster