ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Tarım ve Yaşam Bilimleri alanında Yüksek lisans düzeyinde evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak ulusal ve küresel ölçekte ihtiyaçlara yanıt verebilecek araştırma ve tasarımlar üretebilecek, disiplinler arası çalışmalarda yer alabilecek ve gerektiğinde çalışmalara liderlik yapabilecek lisansüstü mezunlar yetiştirmek.

  • Vizyon
  • Eğitim ve araştırma çalışmalarında öncü; Tarım ve Yaşam Bilimlerinin ihtiyaç duyduğu disiplinler arası eğitim ve araştırma çalışmaları ile dikkat çeken; öğrenciler tarafından tanınan ve tercih edilen bir anabilim dalı olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster