ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Anabilim dalının misyonu dünyadaki son bilgi ve teknikleri kullanarak, ülkemiz ağırlıklı olmak üzere bütün dünya üzerinde coğrafi araştırmalar yapmaktır. Anabilim dalı öğretim üyeleri, kendi alanlarında uzmandırlar. Başlangıçtan itibaren, Anabilim dalı hem öğretim hem de araştırmada disiplinler arası yaklaşımı benimsemiştir. Coğrafyanın temel amacı, öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve coğrafya araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortamı sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde bilimin ve ülkenin hem mekansal hem de toplumsal açıdan gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır.

  • Vizyon
  • Yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmesi Özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunması Coğrafya sahasında özgün çalışmaların ortaya çıkması Evrensel bilime ve ulusal sorunlarımıza katkı sağlayacak araştırma yapılması, araştırmacı yetiştirilmesi Üretilen bilginin coğrafi bilimler alanında yayın yoluyla paylaşılması .

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster