ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, keşif metraj işlemleri yapan, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanan, şantiye iş programı hazırlayan, mevcut bilgisini özümseyerek doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla program mezunlarımızın; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapım inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma-karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar olması İnşaat Teknolojisi programının temel amacıdır.

  • Vizyon
  • İnşaat Teknolojisi Programı mezunları; baraj, yol, hava alanı, konut vb yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında ; karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda bir inşaat teknikeri yapılara ilişkin mimari ve statik projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilmeli, yapı malzemelerine yönelik testleri alet, ekipman ve teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapabilmeli ve ilgili detaylı raporları hazırlayıp, sonuçlarını değerlendirebilmelidir. İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, değerlendirebilecek; karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalıdır. Mezunlarımızın yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olmaları beklenmektedir İnşaat Teknikerleri; kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Doğruluk ve düzen içerisinde, bağımsız çalışabilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olmak bir inşaat teknikeri için önemli özelliklerdir. Aynı zamanda çalışma hayatında profesyonel uzmanlar yanında halk ile de ilişki kuracak niteliklere sahip olmalıdır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster