ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Fakültemizin eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanması amacı doğrultusunda, Temel Sanat Eğitimi, Desen, Genel Sanat Tarihi, İkonografi, Perspektif, Baskı Resim, Mitoloji, Türk Mitolojisi, Uygarlık Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Kavramları gibi sanata temel teşkil eden kuramsal ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersleri sunarak hizmet vermek Bölümümüzün misyonudur.

  • Vizyon
  • Farklı disiplinlerde okuyan öğrencilerin, sanat ve kültür alanında donanımlı, estetik duyarlılığa sahip, tutarlı sentezler yapabilen, yorum yeteneği gelişmiş, sanatın tarihsel gelişimini özümsemiş ve modern sanatla karşılaştırabilme kabiliyetine erişmiş, sanatı bir hayat felsefesi olarak gören genç, dinamik bireyler olarak yetiştirilmesi Bölümümüzün hedefidir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster