ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Peyzaj planlama, tasarımı, onarımı, yönetimi ve bitki materyali konularından biri veya birkaçı üzerine uzmanlaşmayı sağlamak, uzmanlık alanı ile ilgili sanatsal-bilimsel yöntemleri kullanarak, analiz ve sentez becerilerini geliştirerek alternatifler üretebilmesine yardımcı olmaktır. Yanı sıra öğrencilere mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinler arası çalışma becerisi kazandırmaktır.

  • Vizyon
  • Peyzaj mimarlığı eğitiminin temel konularını, doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları ile sürdürebilir, kalitesi yüksek mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarım çalışmaları oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, belirli konularda uzmanlaşmış nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster