ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • 21.yüzyılda hızla gelişen ve değişen koşullara uyum gösterebilen, üst düzey bilgi ve becerilere sahip, takım çalışmasında sorumluluklarını alabilen, halk sağlığı ve çevre sorunlarına duyarlı, etik değerlere sahip nitelikli lisans üstü mezunlar yetiştirmektir.


  • Vizyon
  • Kamu ve özel sektörde çevre sağlığı alanında araştırma, geliştirme, koruma, tedbir alma ve izleme gibi faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar için çevre sağlığı uzmanları yetiştiren lider bir ana bilim dalı olmak. 


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster