ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bilgi ve Belge Yönetimi Yüksek Lisans Programının misyonu; Bilgi ve Belge Yönetimi alanında ileri düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip ve bunu geliştirebilen, mesleki bir perspektifte sorunları belirleyip, çözüm önerileri üretebilen ve bunları uygulamaya dönüştürebilen,elde ettiği bilgi ve yeteneklerini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanan,  geleceğin Bilgi ve Belge Yönetimi liderlerini yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster