ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Sağlık ve iyilik halinin artırılmasıamacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılımbecerilerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyonuygulayan ve maksimum bağımsızlığı için  çevresel düzenlemeleri yapabilen,yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumundeğişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretmebecerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlardalisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.


  • Vizyon
  • Ergoterapi aktiviteleri ile motor, duyu, bilişsel,psikolojik ve psikososyal beceri gelişimini sağlayarak  toplumun yaşamkalitesini artırmak; fiziksel, kültürel, kurumsal ve sosyal çevredeki  engelleriazaltarak bireylerin toplumda daha bağımsız duruma gelmesini sağlamak;yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları gibi dezavantajlıgrupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın artırılması içinergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeyeçıkartmak ve örnek bir eğitim kurumu haline gelmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster