ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Sağlık ve iyilik halinin artırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım becerilerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve maksimum bağımsızlığı için çevresel düzenlemeleri yapabilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlar da lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

  • Vizyon
  • Ergoterapi aktiviteleri ile motor, duyu, bilişsel, psikolojik ve psikososyal beceri gelişimini sağlayarak toplumun yaşam kalitesini artırmak; fiziksel, kültürel, kurumsal ve sosyal çevredeki engelleri azaltarak bireylerin toplumda daha bağımsız duruma gelmesini sağlamak; yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın artırılması için ergoterapi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve örnek bir eğitim kurumu haline gelmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster