ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Öğrencilerimizi, çağdaşlığın ve çağdaş tasarımcı olmanın gereğini ve ilkelerini kavrayan, geleceğe taşıyan ve çözüm üreten tasarımcılar, öncü, enerjisini tüm disiplinlerle paylaşan, sorgulayan ve sorumluluk sahibi, yetkin uygulayıcılar, katılımcı ve uzlaşmacı bir tutumla günlük hayatın gereğine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bilgi ve teknolojiden yararlanmayı hedefleyen, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutan, takım çalışması yapabilen, yetkin uygulayıcılar olarak yetiştirmek.

  • Vizyon
  • Çağın gereğine uygun eğitim modeli ile teori ve uygulamayı bir arada barındıran yapısıyla, sanatın ve tasarımın geçerli kavram ve kuramlarını özümsemiş, özgün yapıtlar ortaya koyabilecek, yerelden evrenselliğe, geçmişten günümüze aktarılmış kültürel değerleri koruyarak iyiye ve güzele ulaşmayı esas alan, küreselleşen dünyada öncü, yenilikçi, duyarlı bireyler yetiştiren bir bölüm olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster