ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Öğrencinin Sağlık Yönetimi alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

  • Vizyon
  • Sağlık yönetiminde mesleki ve akademik açıdan ilk tercih edilen, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış mezunlar yetiştirmek.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster