ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin lisans programında öğrendiği bilgileri üst seviyeye taşımak, analitik bakabilmeyi ve bilgiyi işlemeyi öğretmek, bilimsel çalışma yapabilme ve yazabilme becerisi kazandırmaktır.

  • Vizyon
  • Yüksek öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanların yöneticilik niteliklerinin üstseviyeye çekilmesidir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster