ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Çağdaş yöntem ve teknikler ve güncel bilimsel gelişmeleri kullanarak, insan haklarına duyarlı, değişen toplumsal koşullara cevap verebilecek, alanına katkı sunacak sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Sosyal hizmet eğitiminde evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim yapan, araştırma ve yayın üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliğine ve etkileşime açık bir bilim kurumu olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster