ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Meraların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.

  • Vizyon
  • Bu programın hedefi gerek kamu ve gerekse özel sektörde tarla bitkileri alanında üretim, araştırma ve geliştirme gibi faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş ve kişilerin ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster