ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Alanındaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun eğitim ve araştırma imkanları sunarak, analitik düşünebilen, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, ve mesleki etik bilinci kazanmış, yaptığı çalışmalar ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunan mezunlar yetiştirmek; tez ve proje çalışmaları ile araştırma ve yayın yapabilmenin temelini oluşturmak.

  • Vizyon
  • Gıda Mühendisliği alanında araştırıcı, sorgulayıcı ve yenilikçi mühendisler yetiştiren, sanayi ve kamu kuruluşlarıyla ortak hareket eden, bu alanlardaki problemleri analiz ederek bilimsel çözümler getiren, birikimini toplumun yararına sunan bir eğitim ve araştırma programı olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster