ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek, işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, alanı ile ilgili ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

  • Vizyon
  • Problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster