ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • İnşaat mühendisliği ana bilim dalında bilim üretilmesini gerçekleştirecek ortamı oluşturmak ve sürdürmek, öğrencileri sağlanacak ileri düzeyde eğitim ile özgün ve bağımsız araştırma yapmaya yöneltmek, seçtikleri dallarda akademik ve profesyonel kariyerlere hazırlamak

  • Vizyon
  • Uluslararası düzeyde bilim insanı yetiştirmek, disiplinler arası çalışmaları desteklemek, üniversite-sanayi işbirliğinde öncü olmak, ülkeye katkı sağlayacak yeni fikirlerin oluşmasını desteklemek

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster