ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Programın misyonu, öğrencilerini işletme yönetimi ve girişimcilik alanlarında çağdaş, uygulamaya yönelik ve global rekabet ortamında başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmaktır.

  • Vizyon
  • Programın vizyonu Değişen küresel pazarlara yönelik stratejik planlama anlayışı ile örgütsel değişimi sağlayacak liderlik yapısına uygun adaylar yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster