ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı, bankacılık , sigortacılık alanında ve finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum kuruluşlara mesleki temel bilgilerle donatılmış, bankacılık ve sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiye sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmektir. Mezunlarımız, finans ve banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde iş bulabilmektedirler.

  • Vizyon
  • Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip ara insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster