ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bölümümüzün temel misyonu, çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında, teknolojik yeniliklerden yararlanarak psikoloji bilimini özümsemiş, psikoloji bilimindeki güncel alan yazını takip edebilen, bilimsel araştırma ve yayın yapabilme yetisine, psikolojinin alt alanlarında bilgi birikimine ve etik kurallar çerçevesinde mesleki uygulama becerilerine sahip, çevresine duyarlı, yeterliklerinin ve sınırlarının farkında olan, insan haklarına ve hukuka saygılı uzman psikologlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak uygulamaya dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların ve öğretim elemanlarının yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster