ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı?nın misyonu, anabilim dalı kapsamındaki bilim dallarında bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına hakim olan ve onlara çözüm üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlak kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Felsefe ve din bilimlerinin vizyonu, toplumun problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster