ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Doktora programının amacı; öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini kazandırmak için imkan sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmayı Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; (a) Bilime yenilik getirme, (b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, (c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

  • Vizyon
  • Yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmesi Özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunması Tarih sahasında özgün çalışmaların ortaya çıkması Evrensel bilime ve ulusal sorunlarımıza katkı sağlayacak araştırma yapılması, araştırmacı yetiştirilmesi Üretilen bilginin beşeri bilimler alanında yayın yoluyla paylaşılması

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster