ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bilimsel çalışmalarını teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, farklı süreçlerde sektörün karşılaştığı problemler için çözüm üreten, bilime katkıda bulunan, öz güveni gelişmiş, yaratıcı, girişimci, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yetkisini mesleki ve etik kurallar çerçevesinde kullanan ve sorumluluğunu bilen ulusal ve uluslar arası düzeyde üstün nitelikli doktor kimyager yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Uluslararası kalitede doktora eğitimi veren; bilimsel araştırma ve uygulamalar ile bilim ve teknolojiye katkı sağlayan, ürettiği bilgileri insanlığın hizmetine sunan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın bir birim olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster