ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Kimya Mühendisliği Doktora Programının amacı, bilim ve teknoloji alanında ülkenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklerde, ileri düzeyde araştırmalar yaparak özgün bilgi üreten/geliştiren ve uygulayabilen uzman mühendisler ve akademisyenler yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • 1-Mezunlarımız alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışmalarında bilim veteknolojiye katkı sağlayabilecek bilgiyi üretme ve geliştirme becerisikazanacaklardır.

    2- Mezunlarımız bilim ve teknoloji alanında, bir araştırma sürecinibağımsız olarak tasarlayabilecek projelendirebilecek vesonuçlandırabileceklerdir.

    3-Mezunlarımız çalışmalarını bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal veuluslararası ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabileceklerdir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster