ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon

  • Kimya Mühendisliği Doktora Programının amacı, bilim ve teknoloji alanında ülkenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklerde, ileri düzeyde araştırmalar yaparak özgün bilgi üreten/geliştiren ve uygulayabilen uzman mühendisler ve akademisyenler yetiştirmektir.

  • Vizyon

  • 1.Mezunlarımız alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışmalarında bilim veteknolojiye katkı sağlayabilecek bilgiyi üretme ve geliştirme becerisikazanacaklardır.

    2. Mezunlarımız bilim ve teknoloji alanında, bir araştırma sürecinibağımsız olarak tasarlayabilecek projelendirebilecek vesonuçlandırabileceklerdir.

    3. Mezunlarımız çalışmalarını bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal veuluslararası ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabileceklerdir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster