ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • ÇAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Biyoloji Anabilim Dalında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanarak; çağdaş biyoloji bilgisine sahip, nitelikli, çözüm üretebilen ve toplumsal gelişime katkıda bulanabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Aynı zamanda güncel biyolojik bilimlerde bilgi, deneyim ve alt yapıya sahip akademik yapı oluşturarak öğrenciye bağımsız araştırma yapabilme yetisi kazandırılmasıyla kendi alanında uzmanlaşmış evrensel nitelikte bilim insanları yetiştirmektir. Bu amaçla Biyoloji Anabilim Dalı, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yüksek standarda sahip doktora öğrenci sayısının artmasına yönelik dinamik bir lisansüstü program oluşturmayı ve teşvik etmeyi görev edinerek uzmanlaşma yetisi kazanmış öğrencilerin eğitim ve araştırma konularındaki birikimini toplumun ve insanlığın hizmetine sunar.

  • Vizyon
  • ÇAKÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan doktora öğrencilerini, Biyoloji Anabilim Dalının Botanik, Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Zooloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji ve Biyoteknoloji Bilim Dallarının birinde çağdaş biyolojik bilimlerin gerekliliği olan modern bir altyapıya sahip, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırarak yetiştirmektir. Ayrıca ülkemizin ve dünyanın biyolojik sorunlarına çözüm oluşturacak çalışmalara önem veren ve bu alanda söz sahibi olan, sanayiye ve diğer kurumlara araştırmacı kimliği kazanmış, sahip oldukları potansiyel ile tercih edilen mezunlar yetiştiren ve önde gelen enstitüler arasında yer alan bir doktora programı olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster