ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Halk sağlığı hemşireliği doktora programının misyonu toplumların ve ailelerin değerlendirilmesinde, yüksek riskli grupların tanımlanmasında ve kültüre duyarlı, kabul edilebilir ve gerçekçi hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesinde hemşireleri liderlik üstlenmeye hazırlamaktır.

  • Vizyon
  • Yürüttüğü araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde aranan araştırmacı ve eğitimci insan gücü yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster