ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Çankırı ve diğer illerdeki istekli ve kapasiteli gençlere doktora eğitimi alma fırsatı yaratmak, bölgesel ve ulusal gelişmişlik seviyesine yapılacak çok değerli bir katkı olacaktır. Doktora programının açılması öğretim elemanlarının proje geliştirme ve yürütme faaliyetlerindeki devamlılığını sağlayacaktır.

  • Vizyon
  • Ülkemizin gelişmekte olan üniversitelerinden biri olan Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programı çerçevesinde, yerel, Türkiye ve Dünya ölçeğindeki coğrafya çalışmalarına katkıda bulunulacağı umulmaktadır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster