ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Misyon
 • Programın genel amacı uzmanlık konularına hâkim, özgün araştırmalar yapabilen, ürettiği bilgiyi yaygın ve etkin hizmete sunabilen nitelikli yeni nesil ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların yetiştirilmesidir. Bu genel amaç çerçevesinde programın özel amaçları da şunlardır:

  1.Değişik ortamlarda yer alan bilgi ile bu bilgiye gereksinim duyanlar arasında köprü görevi görme amacıyla, bilginin düzenlenmesi ve iletilmesine yönelik sistemleri, süreçleri ve tekniklerin geliştirilmesine yönelik araştırma yapacak kişilerin yetiştirilmesi,

  2.Ulusal düzeyde yükseköğretimin hedeflerine uygun lider, yaratıcı, kendine güvenen, ülkesine ve ülkenin anayasaldeğerlerine bağlı çağdaş bireyler yetiştirilmesi,

  3.Çalışma alanında uzman, bu alana katkı sağlayıcı araştırmalar yapabilen ve araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıya dönüştürebilen araştırmacılar yetiştirilmesi,

  4. Bilgi hizmetleri,bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve projelerin yapılması, bunların sonuçlarının yayınlanması. 


 • Vizyon
 • Programın amacı doğrultusunda verilecek dersler ve hazırlanacak tez aracılığı ile öncelikle ülkemizdeki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarından yüksek lisansını tamamlamış, akademik camianın içinde ya da dışında olan kişilerin entelektüel ve bilimsel yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 


  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster