ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Misyon Programımızın temel amacı, sosyoloji öğretimi için gerekli teorik bilgileri, kendi toplumsal bilgi birikimi ve değerlerinden alarak kendi toplum pratikleriyle birleştirebilen, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilme becerisi kazanmış, çağdaş dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı, sosyoloji alanında yeni metotları geliştirebilecek sosyologlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Vizyon Sosyoloji bilimi ile ilgili kuramsal bilgiyi kullanarak; toplumsal olgu ve olayları, yerel sosyolojik düşünce, evrensel bakış açısı ve tarihi bağlantıları ile analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunarak, güncel olayları değişen toplumlarda yeni bakış açıları ile açıklama yapabilme, toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırılacaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster