ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Çağımızın tüm paydaşları ile işbirliği içinde, İş Sağlığı ve güvenliği alanında gerekli yöntemleri uygulayarak, ülkemizin teknik ortamında sürekli kendini yenilemeye duyarlı, nasıl yapılacağını bilen kalifiye personel ihtiyacı öğrenmiştir. Öğrenmek, teknisyen ve profesyonel kadro unvanına sahip kişiler topluluğumuzun gücü ve bunları tatmin ederek araştırmacının değişen bilimsel ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesi yenilikçi, sorumlu ve proaktif, girişimci, sosyal ve kültürel bir ekip içerisinde çalışabilme becerisi alanında başarılı, lider ruha sahip bir teknisyen ve profesyonel insan yetiştirmek.

  • Vizyon
  • Ülkemiz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmelere uygun mesleki ve teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, dünya ile bütünleşmiş bilimsel ve çağdaş bir eğitim düzeyine sahip, nitelikli İş Sağlığı ve Güvenliği Teknisyenleri yetiştirmek.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster