ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Parazitoloji Yüksek Lisans Programı ülkemizingereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceğimezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmışmeslek elemanlarının sayısını artırmak

  • Vizyon
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster