ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Misyon
 • Yüksek Din Eğitiminin verildiği bir kurum olarak, çağdaş,demokratik, insan hakları ve inanç özgürlüğüne saygılı bir eğitim ortamıoluşturmak,
  Toplumun millî ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, evrensel ilkelere duyarlı,doğru dini bilgileri öğrenmek ve öğretmek idealine sahip nitelikli din eğitimihizmeti verebilecek öğrenciler yetiştirmek,
  İslami İlimler ile İslam kültür ve medeniyet birikimleri konusunda araştırmalaryapmak,
  Millî, manevi ve kültürel değerlerimizin ulusal ve uluslararası alandatanıtımını yapmak ve bu noktadaki toplumsal duyarlılığı artırmak
  Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile sorunlar karşısında uygun çözümlergeliştirerek dini duygu ve hassasiyet noktalarını etkili bir şekilde kullanmak,
  Tahrif ve aşırılıklarla istismar edilen dini konuları araştırıp, doğrularıninsanlara ulaştırılması idealini gerçekleştirmek için gerekli altyapıyıoluşturmak,
  Sahip olduğu birikimi ulusal alanda olduğu gibi uluslar arası akademik vebilimsel alanlarda da paylaşmak.
  Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile bilgi paylaşımı alanlarınıgeliştirerek işbirliği yapmaktır.

 • Vizyon
 • Kur’ân ve Sünnet merkezli bir bakış açısı oluşturup bunoktadaki bireysel ve toplumsal bilinci geliştiren,
  İslam kültür ve medeniyeti birikimlerinden azami istifadeyle bu güne yönelikmesajları akademik ve bilimsel formatta sunan,
  Bireysel alanda İslamî bilinç ve şuuru benimseyen, özümseyen, yaşayan ve bunuçevresine bir yaşam örneği olarak gösteren,
  Toplumsal alanda ihtiyaç duyulan birlikte yaşama ve anlayış kültürünü kendineilke edinip sosyal alana taşıyan,
  Dünyaya ve yaşadığı çevreye karşı duyarlı olup, sahip olduğu bilgi ve birikimledoğru bakış açılarının geliştirilmesine katkıda bulunan,
  Bilimsel etik ve sorumluluğu gerçek anlamda özümseyip çevresine bu şuuru yayan,
  Sahip olduğu değer ve imkanların bilincinde olup, ait olduğu inanç, kültür vetarihine karşı sorumluluklarını bilen,
  İslami İlimleri en güzel ve doğru şekilde öğrenmiş, bilgili, ilkeli ve evrenselniteliklere sahip, bir nesil yetiştirmede öncü bir bölüm olabilmektir.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster