ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Gelişen teknolojiyeparalel, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, ulusal ve uluslararasıstandartlarda projeler geliştirebilen; mesleki ve teknik eğitim bilgi vebecerisine sahip, kamu, özel sektör ve üretici arasında köprü kurabilecek üstünnitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

  • Vizyon
  • Teknolojik ve mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımasahip, ulusal ve uluslararası sektörlerde aranılır nitelikte mesleki beceridüzeyi yüksek elemanlar yetiştiren, kamu sektörü ve özel sektör ile sürekliişbirliği içerisinde, öncü bir eğitim ve öğretim kurumu olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster