ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Tarım ve Yaşam Bilimleri alanında Yüksek lisans düzeyinde evrenselölçütlere uygun, üstün nitelikli eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak ulusal ve küresel ölçekteihtiyaçlara yanıt verebilecek araştırma ve tasarımlar üretebilecek, disiplinlerarası çalışmalarda yer alabilecek ve gerektiğinde çalışmalara liderlikyapabilecek lisansüstü mezunlar yetiştirmek.

  • Vizyon
  • Eğitim ve araştırma çalışmalarında öncü; Tarım ve Yaşam Bilimlerininihtiyaç duyduğu disiplinler arası eğitim ve araştırma çalışmaları ile dikkatçeken;  öğrenciler tarafından tanınan vetercih edilen bir anabilim dalı olmak.  

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster