ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bilgi ve Belge YönetimiYüksek Lisans Programının misyonu; Bilgi ve Belge Yönetimi alanında ileri düzeyinde kuramsal ve uygulamalıbilgi birikimine sahip ve bunu geliştirebilen, mesleki bir perspektiftesorunları belirleyip, çözüm önerileri üretebilen ve bunları uygulamayadönüştürebilen, elde ettiği bilgi ve yeteneklerini bilimsel ve toplumsal katkıiçin kullanan,  geleceğin Bilgi ve BelgeYönetimi liderlerini yetiştirmektir. 

  • Vizyon
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster