ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Ulusal ve Uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak; öğrencilerini, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, insanlık miras ve değerlerine sahip, yaşadığı kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı,sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve üreten bireyler yetiştirmektir. 


  • Vizyon
  • Yaratıcı,yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlar ile geleneksel değerlerin korunmasını sağlamak, eğitim program ve olanaklarını sürekli olarak yenileyip ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve sanatsal faaliyetlerde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin etki alanını genişletmektir.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster