ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Belli başlı filozoflar ve düşünce akımlarına ilişkin bilgiye sahip olur.
  2 Felsefi kavram ve problem bilgisine sahip olur.
  3 Felsefi soruşturma bilgi ve becerisini geliştirir.
  4 Felsefi metin analizi yapma becerisi edinir.
  5 Argümanların tutarlılık ve geçerliliklerini denetleme ve gösterme becerisi edinir.
  6 Yazılı ve sözlü olarak felsefi problem oluşturma, geliştirme, savunma ve ifade etme becerisi edinir.
  7 Yaşam boyu öğrenme becerisini artırır.
  8 Felsefi, bilimsel ve kültürel açıdan insanlık tarihindeki büyük gelişim ve değişimleri tanır.
  9 Tarihsel ve kuramsal açıdan felsefi problem ve konuları birbiriyle ilişkilendirme becerisi edinir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster