ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular.
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular.
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar.
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar.
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır.
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar.
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir.
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi.
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi.
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar.
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır.
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır.
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster