ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Endüstriyel ürün tasarım mantığı hakkında bilgi sahibi olur.
  2 Tasarım sürecinde bu yazılımları birbirileriyle etkileşimli olarak kullanabilir.
  3 Tasarlayacağı basılı yayın unsurlarının tasarımı sürecinde kullanacağı materyal ve yazılımları tanımlayabilir ve kullanabilir.
  4 Seramik ve cam malzemenin tanımını ve sınıflandırmasını ana hatlarıyla belirtebilir.
  5 Şekillendirme yöntemlerini listeleyebilir.
  6 Kurutma ve pişirme süreçlerini açıklayabilir.
  7 Makinelerin çalışma prensiplerini öğrenir.
  8 Döküm yöntemini öğrenir.
  9 Üretim aşamalarında ve son ürün üzerinde gerekli testleri uygulayabilme.
  10 Sır konusunda düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
  11 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni sır malzemelerini ve yeni ürünlerin özelliklerini açıklayabilir.
  12 Sır uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilir.
  13 Bisküvi ve Sır pişirimlerini uygular.
  14 Hammadde kalite kontrol testlerinin sonuçlarını yorumlayabilir.
  15 Sırlarda viskozite ve sertlik kavramlarını tanımlayabilir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster