ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olur.
  2 İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.
  3 Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
  4 Kur`an-ı Kerim`i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde yorumlar.
  5 Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  6 Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirir.
  7 İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan değerlendirir.
  8 Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.
  9 İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye sahip olur.
  10 İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirir.
  11 Temel dini metinleri anlar.
  12 Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.
  13 Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir.
  14 Genelde din, özelde İslam bilim ve kültürü alanında toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmaları izler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster