ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlama becerisi
  2 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme becerisi
  3 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümseme
  4 Hukuk bilimleri alanında uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olma
  5 Hukukun temel kavramlarına hakim olma
  6 Uyuşmazlıkları hukukun temel ilkeleri ve ilgili mevzuat uyarınca çözme becerisi
  7 Genel hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri gerekli yazılımları kullanabilme becerisi
  8 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme becerisi
  9 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği
  10 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi
  11 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliği
  12 Üst düzey düşünme becerisi
  13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster