ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, araştırma yöntem ve tekniklerini ve kuramsal bilgileri etkin bir şekilde kullanır.
  2 Sahalarında edindikleri birikimi eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır.
  3 Sahalarında bireysel ve bir proje dâhilinde ekip üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir.
  4 Sahalarında edinilen bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
  5 Sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paylaşır.
  6 Farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin planlanmasında yer alır
  7 Yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde)
  8 Sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır.
  9 Beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster