ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Etkili ve empatik iletişim becerilerini geliştirir.
  2 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
  3 Bilişim teknolojilerini etkili ve etil kurallara uygun kullanır.
  4 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
  5 Bir yabancı dili kullanarak öğrenim gördüğü bilim alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder.
  6 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster